usługi pocztowe

 • SMTP: exim4
 • IMAP + SIEVE + MANAGESIEVE: dovecot
 • POP3: dovecot
 • webmail: roundcube

wysyłanie poczty

 • serwer: mail.hell.pl
  • wymaga szyfrowanego połączenia (TLS na porty 25 lub 587, SSL na port 465)
  • wymaga uwierzytelnienia (mechanizm PLAIN lub LOGIN, użytkownik/hasło dla hell.pl)

czytanie poczty

 • Skrzynka pocztowa
  • jeśli nie skonfigurowano żadnych innych reguł, poczta trafia do katalogu ~/Maildir/ (w formacie maildir) lub – jeśli taki plik już istnieje – do pliku ~/Mailbox (w formacie mbox)
 • POP3
  • serwer: mail.hell.pl lub pop3.hell.pl
  • wymaga szyfrowanego połączenia (SSL na port 995)
  • wymaga uwierzytelnienia (użytkownik/hasło dla hell.pl)
 • IMAP
  • serwer: mail.hell.pl lub imap.hell.pl
  • wymaga szyfrowanego połączenia (TLS na port 143, SSL na port 993)
  • wymaga uwierzytelnienia (użytkownik/hasło dla hell.pl)
  • poczta powinna znajdować się w katalogu ~/Maildir i być przechowywana w formacie maildir
 • SIEVE
  • skrypty sieve są zarządzalne przy pomocy stosownego protokołu, demon nasłuchuje na porcie 2000 i 4190.

przetwarzanie poczty

Na hell dostępnych jest kilka mechanizmów przetwarzania poczty, wybieranych automatycznie przez serwer poczty w trakcie dostarczania listu. W kolejności sprawdzania przez serwer są to:

 • skrypty sieve (zarządzalne przy pomocy protokołu MANAGESIEVE, używane jeśli istnieje plik ~/.dovecot.sieve)
 • pliki ~/.forward-suffix lub ~/.forward+suffix (dla adresów typu user-suffix@doma.in lub user+suffix@doma.in)
 • plik ~/.forward
 • plik ~/.mailfilter (zawiera reguły programu maildrop, patrz strona podręcznika mailfilter(5))
 • plik ~/.procmailrc (reguły programu procmail, patrz procmailrc(5))

poczta przez WWW

https://postbox.hell.pl umożliwia korzystanie z poczty za pomocą webmaila; login i hasło takie jak normalnie. Z poziomu webmaila można też zarządzać filtrami sieve.