User Tools

Site Tools


squid

Usługa działająca na familiarze.

Konfiguracja w /etc/squid.

Dodawanie nowych użytkowników poprzez dopisanie hasła generowanego poprzez htpasswd -c plik. Użytkownik sam może odpalić htpasswd -nB username (np. na inferno), wybrać sobie hasło a nam pokazać tylko otrzymaną linijkę. Dopisujemy ją do /etc/squid/passwd i po sprawie.

Po stronie przeglądarki: ustawić konfigurację proxy na manual, wpisać host familiar.hell.pl i port 3128. Jak zapyta o username i hasło, wpisać te z poprzedniego akapitu.

squid.txt · Last modified: 2019/12/05 14:56 by szymon